บริษัทเสริมทรัพย์ ออโต้ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด   

ชลบุรีเสริมทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

Sermsap Group 9999 Co.,Ltd.
หน้าหลัก
   ติดต่อบริษัท
 
   รับเรื่องร้องเรียน
 
 
   ร่วมงานกับเรา
 
     
     
          ราคาน้ำมันวันนี้  
      
 
 
 
 
      
      
 
 
 
Web mail เข้าสู่ระบบ
 
 
www.free-counter-plus.com
free-counter-plus.com

ได้รับรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
    FB Sermsup  MSN Sermsup   TH   EN
 
หน้าหลัก กิจกรรมและข่าวสาร
ข่าวสารด้านพลังงาน
เรื่อง : อารักษ์ รื้อโครงสร้างLPG/NGV
 

อารักษ์ รื้อโครงสร้างLPG/NGV         

          รัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ เตรียมชงกพช.ก่อน 16 กุมภาพันธ์นี้  แก้มติครม.ใช้โครงสร้างราคาพลังงานใหม่ทั้งแอลพีจีและเอ็นจีวี ให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริงที่สุดตามสถานการณ์ พร้อมดันการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ไปสู่จุดเดิม เพื่อความคล่องตัวในการเรียกเก็บ เพิ่มส่วนต่างเบนซินและแก๊สโซฮอล์ให้มากขึ้น ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

          แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยกับ ฐานเศรษฐกิจ ว่า จากที่นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีนโยบายที่จะทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ทั้งหมด เพื่อจะศึกษาต้นทุนที่แท้จริงของราคาก๊าซเอ็นจีวี ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี และราคาน้ำมัน ให้เสร็จทันก่อนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ที่จะมีการปรับราคาแอลพีจีภาคขนส่งขึ้นไปอีก 0.41 บาทต่อลิตร ปรับราคาก๊าซเอ็นจีอีก 0.50 บาทต่อกิโลกรัม รวมถึงการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์อีก 1 บาทต่อลิตร หลังจากที่เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมาได้มีการปรับขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้ว

          ทั้งนี้ การทบทวนโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ จะนำไปสู่การให้มีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ใหม่ ที่ให้มีการปรับราคาก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวีขึ้นไป รวมถึงการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ เนื่องจากสถานการณ์ราคาพลังงานเปลี่ยนไป โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ไป จัดทำข้อมูลต้นทุนพลังงานมาเสนอ พร้อมทั้งให้บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) มาชี้แจ้งต้นทุนราคาก๊าซเอ็นจีวี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เนื่องจากผลการศึกษาเดิมที่สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยศึกษาเป็นข้อมูลเก่าราคาต้นทุนเนื้อก๊าซอยู่เพียง 8.39 บาทต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ต้นทุนเนื้อก๊าซปรับขึ้นมากว่า 9 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว

          ประกอบกับจะต้องเร่งให้ได้ข้อสรุปของคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซเอ็นจีวี 3 คณะ ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาซึ่งมีตัวแทนของผู้ประกอบการภาคขนส่งร่วมอยู่ด้วย เพื่อมาพิจารณาต้นทุนก๊าซเอ็นจีวีของรถแท็กซี่ รถบรรทุก และรถโดยสารว่าจะเป็นอย่างไร เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาการปรับราคาก๊าซเอ็นจีวีที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประกาศขึ้นไป 14.50 บาทต่อกิโลกรัมได้
 อีกทั้งการพิจารณาโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจีตามมติเดิมให้ทยอยปรับขึ้นไปเดือนละ 0.41 บาทต่อลิตร จำนวน 12 ครั้ง รวมการปรับ 4.92 บาทต่อลิตร เป็น 16.06 บาทต่อลิตร จาก 11.14 บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีการทบทวนการปรับราคาใหม่ ที่จะนำเอาสถานการณ์ของราคาก๊าซแอลพีจีตลาดโลกมาพิจารณาเป็นรายเดือน ซึ่งหากราคาตลาดโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวลดลง ก็อาจไม่จำเป็นต้องปรับราคาแอลพีจีขึ้นถึง 0.41 บาทต่อลิตรในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นไปได้

          แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ จะต้องการมีทบทวนใหม่ด้วย เพื่อให้การจัดเก็บกลับไปสู่จุดเดิม โดยเบนซิน 95 จัดเก็บที่ 7.50 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันเก็บเพียง 1 บาทต่อลิตร เบนซิน 91 เดิมจัดเก็บ 6.70 บาทต่อลิตร จากปัจจุบันจัดเก็บ 1 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 เดิมจัดเก็บ 2.40 บาทต่อลิตร ปัจจุบันจัดเก็บ 1.20 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 เดิมจัดเก็บ 0.10 บาทต่อลิตร ปัจจุบันชดเชยอยู่ที่ 0.40 บาทต่อลิตร และดีเซลเดิมจัดเก็บ 2.80 บาทต่อลิตร ปัจจุบันเก็บ 0.60 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับแนวทางเดิมของกพช.ที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้  เพื่อเป็นการลดภาระของกองทุนน้ำมันฯที่ยังติดลบกว่า 15,000 ล้านบาท 

          ประกอบกับรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นโดยการเพิ่มส่วนต่างของราคาเบนซินและแก๊สโซฮอล์ แต่เวลานี้ไม่สามารถทำได้ เพราะติดล็อกมติครม.ที่มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ไปพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดเก็บน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์เดือนละ 1 บาท ทำให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ หากทบทวนในส่วนนี้ได้ ก็จะช่วยให้การเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนมีความยืดหยุ่นที่จะไปเพิ่มการจัดเก็บของน้ำมันเบนซินได้มากขึ้น และลดการจัดเก็บในส่วนของแก๊สโซฮอล์ลงมา ซึ่งจะทำให้เกิดส่วนต่างราคาระหว่างเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่อนข้างมากได้ ซึ่งทั้งหมดจะมีการเสนอให้นายอารักษ์ พิจารณา ผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของกพช.ก่อนจะมีการปรับขึ้นราคาและการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนอีกรอบในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

ประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555  โดย : Administrator
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 โดย   www.sermsup.com
ผู้ดูแลระบบ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน